MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

VIA Woerden neemt verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op meerdere gebieden zetten wij in op een betere leefomgeving:

Code Sociaal Ondernemen

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar wat is dat dan? Is mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben? Als ik een eerlijk product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld.  Nu is er dus ook de code met een eigen register. Je zult voor de code openheid van zaken moeten geven, je impact moeten meten, de winsten ten bate van je maatschappelijke doelstelling stellen en bij verkoop moeten accepteren dat het niet allemaal voor de baas is. Dan doe je wel wat je zegt en kunnen samenwerkingspartners, klanten en geïnteresseerden het kaf van het koren scheiden voor ze bij ons uitkomen.  Kijk voor meer informatie over de code sociaal ondernemen ook op https://www.codesocialeondernemingen.nl/.

lid van Social Enterprice

Nog meer sociaal inkopen? Niet alleen wij zijn lid van Social Enterprice  maar ook heel veel andere organisaties.  Via de Buy Social markt kunt u ‘boodschappen’ doen.

Leerbedrijf

VIA Woerden is erkend leerbedrijf voor meerdere vakopleidingen op MBO niveau 1 en 2 niveau.

Missie visie strategie

Missie

VIA Woerden wil mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, begeleiden naar werk (Statuten BV, Statuten stichting)

Visie

Hiermee ervaren mensen de voordelen die werken biedt: meer houvast, meer zelfvertrouwen. Daardoor kunnen zij beter meedoen in de samenleving. Het is aan om hen daarin continuïteit te bieden.

Strategie

Wij bieden begeleid werk/stages aan iedereen die wil maar (nog) niet kan. Ons werk beslaat de vakgebieden: groen- en onderhoud klussen. Opdrachtgevers onderschrijven onze aanpak en bieden ruimte in hun opdrachten om het werk uit te voeren zoals afgesproken, de manier waarop biedt ruimte voor mensen om ervaring op te doen. Daarover kun je meer lezen in ons sociaal verslag.

Partners en stakeholders

VIA Woerden werkt hard samen met en voor onze stakeholders. In onze beslissingen nemen we mee welke impact we hebben op onze stakeholders en door onze stakeholders te betrekken creëren we tevens meer draagvlak en impact. Wie zijn onze stakeholders? Voor wie werken we nu zo hard en wie helpt ons samen onze missie te bereiken? Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in onze Stakeholdersdialoog.

Prestatieladder

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet VIA Woerden zich in om CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt VIA Woerden de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Wij zijn voor niveau 3 op de ladder gecertificeerd. Bekijk hier de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Keteninitiatief en Publicaties.
Klik hierboven voor de link naar onze publicaties met betrekking tot onze deelname en initiering van keteninitiatieven.

Rabobank

We vinden het belangrijk dat we weten wat er met ons geld gebeurt.  Een duurzame bank, zoals de Rabobank, investeert in duurzame ontwikkeling. Zo richt Rabobank zich op positieve verandering en impact maken. Met onze bankrekening bij de Rabobank weten we zeker dat ons geld goed terecht komt en wordt ingezet voor de missie van Rabobank: helpen bij het creëren van een samenleving die de levenskwaliteit van iedereen beschermt en de menselijke waardigheid centraal stelt

Beloning

VIA Woerden werkt met een gematigd loonbeleid. Naast financiële beloning investeren wij ook in de ontwikkeling van het klusbedrijf. We schaffen waar mogelijk elektrisch materieel aan. En we besteden veel aandacht aan de aankleding en inrichting van de werkhal-faciliteiten voor houtbewerking, hovenierswerk, horeca,  IT-, en assemblagewerk. We willen ons team een inspirerende werkplek bieden waarbij ze kunnen ontdekken waar eigen interesses en kwaliteiten liggen. Onze begeleiders juichen eigen initiatief en zelfontplooiing toe en ondersteunen daarin waar mogelijk. Dit uit zich bijvoorbeeld in het verbreden van kennis en werkzaamheden uitvoeren waar je sterk in bent en in wil groeien.

Het is gebruikelijk bij VIA Woerden om marktconforme tarieven te hanteren bij het bepalen van onze beloningen.  Wij richten ons op de loon- en arbeidsvoorwaarden in vergelijkbare branches. Om ervoor te zorgen dat de lonen eerlijk en redelijk zijn, maken we vaak gebruik van de informatie uit de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Deze overeenkomsten worden afgesloten tussen werkgevers en vakbonden en bevatten afspraken over salarissen, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Door deze maatregelen kunnen wij een eerlijk loonbeleid voeren en een aantrekkelijke werkgever zijn voor werknemers’

Eigendomsverhoudingen

VIA Woerden is de handelsnaam van De SamenwerkingsUnie BV. Onderdeel van Valutum, een paraplu boven meerdere lokale technische bedrijven in de bouw branche, die samen bijdragen aan deze sociale organisatie en er voor zorgdragen met hun kennis en opdrachten,  de eventuele winst weer geïnvesteerd kan worden in het bedrijf VIA Woerden. Dat moet omdat we bij VIA Woerden geen subsidie krijgen voor onze werkzaamheden en dus met eigen verdiensten ons bedrijf opbouwen.

Partners (Valutum bedrijven)  van VIA Woerden zijn:

Kleywegen

De Bentoniet Fabriek

Van Leeuwen Sleufloze Technieken

Van Leeuwen Tunneling

Glas Van Veen

Vermeij Schilderwerken

Kaptein Schilderwerken

Kleybruggen

De Heeren Bouwmeester

Dutch Tunnel Engineering

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2021

Bel of mail ons

Telefoon: 0348-203013
E-mail: info@viawoerden.nl